صفحه اصلی نقشه و موقعیت

نقشه و موقعیت

فشتکه از سمت شمال  به روستای گلشن وصل بوده، در شمال شرق آن جفرود و شمال غرب آن، حسن رود هر سه از روستاهای شهرستان بندرانزلی قرار دارند . در شرق و جنوب شرق آن فتاتو و جنگل معروف آن ،  و در غرب ، گورابجیر و چاپارخانه قرار دارند و از جنوب به زیرده و پشتستان متصل میشود .

موقعیت جغرافیایی فشتکه
موقعیت جغرافیایی فشتکه
دیدگاه ها بسته شده.