صفحه اصلی فرصتهای سرمایه گذاری

فرصتهای سرمایه گذاری

۱- مزیتهای جغرفیایی اقتصادی :

  • برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر جاده خمام به انزلی و نیز حسن رود انزلی به زیبا کنار
  • برخورداری از منابع طبیعی مثل جنگل و اقلیم مستعد و خاک حاصلخیز کشاورزی و نزدیکی به سواحل زیبای دریای خزر
  • جزو قلمروی سرزمینی منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی
  • آب و هوای معتدل و طبیعت زیبا.

۲- مزیتهای تولیدی و اقتصادی :

  • یکی از قطبهای تولید حصیر کشورکه در نتیجه به عنوان روستای ملی حصیر کشور انتخاب شده است
  • نزدیکی به شهرکها و نواحی صنعتی و در نتیجه امکان اشتغال زایی یا اسکان کارگران
  • نیروی کار ماهر و تحصیل کرده و آماده کار در بخشهای مختلف اقتصادی
  • منابع انرژی مصرفی ارزان نظیر آب، برق، گاز و …
  • طرح در شرف احداث نمایشگاه و بازارچه دائمی حصیر
  • امکان واگذاری زمین برای سرمایه گذاری فعالیتهای اقتصادی.
دیدگاه ها بسته شده.